Mobirise Web Builder

PUBLIKACIJE

Pratite publikacije Centra za kriznu politiku i reagovanje

Između zatvorenih granica

02.07.2018.

Publikacija „Između zatvorenih granica" rezultat je zajedničkog rada Centra za kriznu politiku i reagovanje i Humanitarnog centra za integraciju i toleranciju (www.hcit.rs) i objavljena je pod pokroviteljstvom UNHCR Srbija. U publikaciji je predstavljena analiza situacije u kojoj su se nalazile izbeglice i migranti tokom 2017. godine u Beogradu i pograničnim područjima na severu Srbije, sa posebnim osvrtom na probleme sa kojima se ova populacija suočava nakon zatvaranja „Balkanske rute" i pooštravanja migracionih politika. Neki od glavnih problema upravo su kolektivna proterivanja iz susednih zemalja, mesta neformalnih okupljanja na pomenutim lokacijama i zbrinjavanje ranjivih kategorija izbeglica i migranata.


download link: Izmedju zatvorenih granica.pdf