mobirise.com

PROJEKTI

2016/2017

|  PROJEKTI

2016/2017

Support to Refugees and Asylum Seekers in Serbia, jul-decembar 2016. Donator: UNHCR

Providing Assistance to UASC, oktobar-decembar 2016. Donator: UNICEF

Support to Refugees and Asylum Seekers in Serbia, januar-decembar 2017. Donator: UNHCR

Providing Assistance to UASC, januar-jun 2017. Donator: UNICEF


|  DONATORI 

UNHCR                      www.unhcr.rs

UNICEF                      www.unicef.rs


|  SARADNICI

IDC – Inicijativa za razvoj i saradnju

Beogradski centar za ljudska prava

Save the Children Fund

Psychosocial Innovation Network

ATINA 

Fondacija Ana i Vlade Divac 

ADRA Serbia

International Organisation for Migrations

Medecins Sans Frontieres

Real Medicines Foundation

Danish Refugee Council

Gradski centar za socijalni rad

Komeserijat za izbeglice i raseljena lica Republike Srbije

Crveni krst Srbije