https://mobirise.com/

NOVOSTI

Pratite aktivnosti Centra za kriznu politiku i reagovanje

Publikacija „Između zatvorenih granica"

02.07.2018.

Centar za kriznu politiku i reagovanje i Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (www.hcit.rs) održali su promociju zajedničke publikacije „Između zatvorenih granica" u beogradskom Medija centru, 2. jula 2018. Publikacija je objavljena pod pokroviteljstvom UNHCR Srbija.

Izazovi terenskog rada sa izbeglicama

25.06.2018.

Povodom Svetskog dana izbeglica, Centar za kriznu politiku i reagovanje je u prostorijama Refugee Aid Miksalište, organizovao okrugli sto na temu „Izazovi terenskog rada sa izbeglicama” okupivši predstavnike organizacija koje rade sa izbeglicama i migrantima u Beogradu. 

Kultura i obrazovanje u zemljama porekla dece izbeglica

16.05.2018.

Uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF, UNHCR i Centar za kriznu politiku i reagovanje organizovali su prvi okrugli sto na temu 
„Kulturološke i obrazovne karakteristike zemalja porekla dece migranata/izbeglica/tražilaca" azila namenjen obrazovnim radnicima.

Publikacija „Između zatvorenih granica"

02.07.2018.

Centar za kriznu politiku i reagovanje i Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (www.hcit.rs) održali su promociju zajedničke publikacije „Između zatvorenih granica" u beogradskom Medija centru, 2. jula 2018. Publikacija je objavljena pod pokroviteljstvom UNHCR Srbija.

U publikaciji je predstavljena analiza situacije u kojoj su se nalazile izbeglice i migranti tokom 2017. godine u Beogradu i pograničnim područjima na severu Srbije, sa posebnim osvrtom na probleme sa kojima se ova populacija suočava nakon zatvaranja „Balkanske rute" i pooštravanja migracionih politika. Neki od glavnih problema upravo su kolektivna proterivanja iz susednih zemalja, mesta neformalnih okupljanja na pomenutim lokacijama i zbrinjavanje ranjivih kategorija izbeglica i migranata.

Skupu su se, pored autorki, obratili i Hans Fridrih Šoder, šef predstavništva UNHCR-a Srbija, Ivan Gerginov, pomoćnik Komesara za izbeglice i migracije RS, Milenko Nikić savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS, Ratko Bubalo, predsednik Upravnog odbora HCIT-a i Vladimir Sjekloća direktor CKPR-a. Foto: HCIT


Izazovi terenskog rada sa izbeglicama

25.06.2018.

Povodom Svetskog dana izbeglica, Centar za kriznu politiku i reagovanje je u prostorijama Refugee Aid Miksalište organizovao okrugli sto na temu „Izazovi terenskog rada sa izbeglicama” okupivši predstavnike organizacija koje rade sa izbeglicama i migrantima u Beogradu. Na skupu su sumirana iskustva aktera uključenih u direktan terenski rad sa korisnicima i skrenuta je pažnja javnosti na izazove sa kojima se “terenci” susreću.

Otkrivanje murala u Miksalištu

04.06.2018.

Kao jedna od organizacija zajednice Refugee Aid Miksalište, Centar za kriznu politiku i reagovanje (Crisis Response and Policy Centre) pridružio se svečanosti povodom otkrivanja zajedničkog murala za Miksalište, u okviru koje je održao mini koncert orijentalne muzike. Kreativnost, interakcija i kulturna razmena u osnovi su ovog kolektivnog umetničkog dela, kojim se pruža podrška i skreće pažnja na položaj osetljivih grupa, izbeglica i migranata kao i njihove potrebe za uključivanjem u društvo.

Okrugli sto o kulturološkim i obrazovnim karakteristikama dece izbeglica

16.05.2018.

U skladu sa potrebama zaposlenih u školama koje pohađaju deca migranti/izbeglice/tražioci azila i uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, UNICEF, UNHCR i Centar za kriznu politiku i reagovanje organizovali su prvi u nizu okruglih stolova na temu „Kulturološke i obrazovne karakteristike zemalja porekla dece migranata/izbeglica/tražilaca azila".

Kolege predavači većinom iz zemalja o kojima je bilo reči na okruglom stolu, upoznali su učesnike sa kulturom, tradicijom, obrazovnim sistemom i aktuelnom situacijom zemalja porekla dece migranata/izbeglica/tražilaca azila.

Izložba rukotvorina na Handmade festivalu

17.03.2018.

Uz pomoć UNHCR Srbija i kolega iz organizacija Caritas i Sigma Plus, Centar za kriznu politiku i reagovanje pružio je podršku ženama izbeglicama iz centara u Principovcu, Pirotu, Bosilegradu i Divljani, koje su izložile svoje rukotvorine na Handmade festivalu održanom u Dorćol Placu u subotu, 17. marta 2018. godine.

Obeležen Međunarodni dan maternjeg jezika

21.02.2018.

U Srbiji živi više od 30 etničkih zajednica koje se služe svojim jezikom, dok je u službenoj upotrebi 11 jezika manjina. Takođe, ovde trenutno borave i izbeglice i migranti iz više od 40 zemalja sveta. Ovoj populaciji Centar za kriznu politiku i reagovanje svojim redovnim aktivnostima olakšava da ostvari svakodnevnu komunikaciju na maternjem jeziku.

Radionice o kulturološkom nasleđu

06.12.2017.

CRPC se pridružio obeležavanju 16 Dana aktivizma protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. U Beogradu, Preševu, Pirotu, Šidu i Subotici kolege iz UNHCR-a i CRPC-a održale su radionice na temu razumevanja kulturološkog nasledja Avganistana, Pakistana, Sirije i Iraka. CRPC su predstavljali Vladimir Sjekloća, Saman Ali Vještica, Ivan Idris i Marjan al Mahamid.

Zahvaljujemo se predstavnicima institucija i organizacija civilnog društva koji su učestvovali u ovim aktivnostima.Zaštita ljudskih prava kroz mrežu Help on the route

28.11.2017.

Uz podršku Fondacije Ana i Vlade Divac, pravna savetnica Centra za kriznu politiku i reagovanje učestvovala je na sastanku sa predstavnicima medija da bi im približila aktivnosti u okviru mreže Pomoć na putu (Help on the route), koja okuplja više organizacija iz Srbije i Makedonije. Aktivnosti CRPC-a imaju za cilj poboljšanje pristupa zaštiti ljudskih prava i mehanizmima protiv diskriminacije sa kojom se izbeglice i migranti mogu susresti. 

Trening o kulturnoj medijaciji i sistemu upućivanja

20.12.2016.

Uz podršu UNHCR-a Srbije, Centar za kriznu politiku i reagovanje je 20. decembra 2016. godine u beogradskom hotelu Falkensteiner održao trening o odlikama, praksama i sistemu upućivanja kao i značaju i iskustvima kulturološkog konteksta u zaštiti izbeglica. Svoja izlaganja su predstavili Vladimir Sjekloća, direktor CKPR-a i Saman Ali Vještica, koordinatorka kulturnih medijatora i prevoditeljka za urdu jezik u Centru za kriznu politiku i reagovanje.

CKPR info desk na novoj lokaciji

1.12.2016.

Od 1. decembra 2016. godine Info desk Centra za kriznu politiku i reagovanje počinje sa radom u prostorijama Miksališta, Gavrila Principa 15 u Beogradu. CKPR nastavlja da pruža svoje usluge korisnicima 24 sata 7 dana u nedelji. 


Godišnjica Info centra za azil

4.8.2016.

Od avgusta 2015. kada je otvoren u Nemanjinoj 3 u Beogradu, Info centar za azil je posetilo više od 56.000 korisnika kojima su pružene usluge prevodilaca i kulturnih medijatora, servisne i informacije o azilnom sistemu Srbije, pravna, psihološka i druga pomoć. 

Info centar za azil je nastao kao projekat nekoliko organizacija civilnog sektora i Opštine Savski venac a u okviru koga se izdvojila i nova organizacija - Centar za kriznu politiku i reagovanje. 

Predstavnica UNHCR-a u Srbiji, Frančeska Boneli, je pohvalila dosadašnji rad Centra za kriznu politiku i reagovanje najavila podršku njegovom daljem radu.Centar za kriznu politiku i reagovanje traži usluge fizičkog obezbeđenja prostora

15.3.2017.

CKPR u narednom periodu otvara tender za izbor dobavljača usluge fizičkog obezbeđenja za dva prostora u Beogradu. Jedan prostor je na adresi Birčaninova 28b veličine oko 80m2, drugi je na adresi Gavrila Principa 15 veličine oko 120m2. 

Svi zainteresovani za učešće mogu da pošalju zvaničan zahtev za dostavu informacija na mail adresu malmahamid@crpc.rs do 21. marta 2017. godine. Detaljne informacije biće dostavljene elektronskim putem, kao odgovor na poslati zahtev. 

Centar za kriznu politiku i reagovanje traži usluge taksi prevoza preko taksi vaučera

15.3.2017.

CKPR u narednom periodu otvara tender za izbor dobavljača usluge taksi prevoza preko taksi vaučera. Kriterijumi koji će biti uzeti u obzir: 

Od momenta poziva potrebno je da vozilo bude na startnoj poziciji u roku od 10 minuta.

Da na raspolaganju budu veća putnička vozila, po potrebi.

Relacije koje je potrebno da vaučer pokrije su centar Beograda (lokal), Krnjača, Ovča.


Svi zainteresovani za učešće mogu da pošalju zvaničan zahtev za dostavu informacija na mail adresu malmahamid@crpc.rs do 21. marta 2017. godine. Detaljne informacije biće dostavljene elektronskim putem, kao odgovor na poslati zahtev.      

Centar za kriznu politiku i reagovanje traži transportna sredstva za prevoz izbeglica i tražilaca azila.

14.02.2017.

CKPR u narednom periodu otvara tender za izbor dva dobavljača u sektoru primarnog transporta - za prvi region (Beograd, Vojvodina, Šumadija i zapadna Srbija) i drugi region (južna i istočna Srbija). Primarni transport koji pruža CKPR usmeren je na prevoz izbeglica i tražilaca azila iz Beograda, Gavrila Principa 15, do sledećih destinacija: centri za azil (Krnjača, Bogovadja, Banja Koviljača, Tutin, Sjenica), prihvatni centri (Obrenovac, Preševo, Bujanovac, Dimitrovgrad, Pirot, Divljana (Bela Palanka), Bosilegrad), tranzitni centri (Šid, Adaševci, Principovac, Subotica, Sombor). 

Procenjen obim prevoza na nedeljnom nivou je oko 4 vožnje, a izbor vozila bi bio definisan brojem korisnika usluge transporta u datom trenutku. Svi zainteresovani za učešće mogu da pošalju zvaničan zahtev za dostavu informacija na adresu malmahamid@crpc.rs do 24. februara 2017. Detaljne informacije biće dostavljene elektronskim putem, kao odgovor na poslati zahtev.

SOP u zaštiti dece izbeglica i migranata

22.12.2016.

Trening pod nazivom "Standardne operativne procedure (SOP) zaštite dece izbeglica i migranata" održan je 22. decembra 2016. godine u organizaciji Centra za kriznu politiku i reagovanje i uz podršku UNHCR-a i UNICEF-a Srbije.  Izlaganja su predstavili Lidija Milanović iz Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Aleksandra Mrkela i Miroslav Budimir iz Gradskog centra za socijalni rad.