Mobirise

NOVOSTI

Pratite aktivnosti Centra za kriznu politiku i reagovanje

Godišnjica Info centra za azil

4.8.2016.

Od avgusta 2015. kada je otvoren u Nemanjinoj 3 u Beogradu, Info centar za azil je posetilo više od 56.000 korisnika kojima su pružene usluge prevodilaca i kulturnih medijatora, servisne i informacije o azilnom sistemu Srbije, pravna, psihološka i druga pomoć. Photo by M. Savić. 

Trening o kulturnoj medijaciji i sistemu upućivanja

20.12.2016.

Uz podršu UNHCR-a Srbije, Centar za kriznu politiku i reagovanje je 20. decembra 2016. godine u beogradskom hotelu Falkensteiner održao trening o odlikama, praksama i sistemu upućivanja kao i značaju i iskustvima kulturološkog konteksta u zaštiti izbeglica.

CKPR info desk na novoj lokaciji

1.12.2016.

Od 1. decembra 2016. godine Info desk Centra za kriznu politiku i reagovanje počinje sa radom u prostorijama Miksališta, Gavrila Principa 15 u Beogradu.
CKPR nastavlja da pruža svoje usluge korisnicima
24 sata 7 dana u nedelji. Photo by M. Savić.

Trening o kulturnoj medijaciji i sistemu upućivanja

20.12.2016.

Uz podršu UNHCR-a Srbije, Centar za kriznu politiku i reagovanje je 20. decembra 2016. godine u beogradskom hotelu Falkensteiner održao trening o odlikama, praksama i sistemu upućivanja kao i značaju i iskustvima kulturološkog konteksta u zaštiti izbeglica. Svoja izlaganja su predstavili Vladimir Sjekloća, direktor CKPR-a i Saman Ali Vještica, koordinatorka kulturnih medijatora i prevoditeljka za urdu jezik u Centru za kriznu politiku i reagovanje.

CKPR info desk na novoj lokaciji

1.12.2016.

Od 1. decembra 2016. godine Info desk Centra za kriznu politiku i reagovanje počinje sa radom u prostorijama Miksališta, Gavrila Principa 15 u Beogradu. CKPR nastavlja da pruža svoje usluge korisnicima 24 sata 7 dana u nedelji. 


Godišnjica Info centra za azil

4.8.2016.

Od avgusta 2015. kada je otvoren u Nemanjinoj 3 u Beogradu, Info centar za azil je posetilo više od 56.000 korisnika kojima su pružene usluge prevodilaca i kulturnih medijatora, servisne i informacije o azilnom sistemu Srbije, pravna, psihološka i druga pomoć. 

Info centar za azil je nastao kao projekat nekoliko organizacija civilnog sektora i Opštine Savski venac a u okviru koga se izdvojila i nova organizacija - Centar za kriznu politiku i reagovanje. 

Predstavnica UNHCR-a u Srbiji, Frančeska Boneli, je pohvalila dosadašnji rad Centra za kriznu politiku i reagovanje najavila podršku njegovom daljem radu.Centar za kriznu politiku i reagovanje traži usluge fizičkog obezbeđenja prostora

15.3.2017.

CKPR u narednom periodu otvara tender za izbor dobavljača usluge fizičkog obezbeđenja za dva prostora u Beogradu. Jedan prostor je na adresi Birčaninova 28b veličine oko 80m2, drugi je na adresi Gavrila Principa 15 veličine oko 120m2.
Svi zainteresovani za učešće mogu da pošalju zvaničan zahtev za dostavu informacija na mail adresu malmahamid@crpc.rs do 21. marta 2017. godine. Detaljne informacije biće dostavljene elektronskim putem, kao odgovor na poslati zahtev.      

Centar za kriznu politiku i reagovanje traži usluge taksi prevoza preko taksi vaučera

15.3.2017.

CKPR u narednom periodu otvara tender za izbor dobavljača usluge taksi prevoza preko taksi vaučera. Kriterijumi koji će biti uzeti u obzir:

  • Od momenta poziva potrebno je da vozilo bude na startnoj poziciji u roku od 10 minuta.
  • Da na raspolaganju budu veća putnička vozila, po potrebi.
  • Relacije koje je potrebno da vaučer pokrije su centar Beograda (lokal), Krnjača, Ovča.

Svi zainteresovani za učešće mogu da pošalju zvaničan zahtev za dostavu informacija na mail adresu malmahamid@crpc.rs do 21. marta 2017. godine. Detaljne informacije biće dostavljene elektronskim putem, kao odgovor na poslati zahtev.      

Centar za kriznu politiku i reagovanje traži transportna sredstva za prevoz izbeglica i tražilaca azila.

14.02.2017.

CKPR u narednom periodu otvara tender za izbor dva dobavljača u sektoru primarnog transporta - za prvi region (Beograd, Vojvodina, Šumadija i zapadna Srbija) i drugi region (južna i istočna Srbija). Primarni transport koji pruža CKPR usmeren je na prevoz izbeglica i tražilaca azila iz Beograda, Gavrila Principa 15, do sledećih destinacija: centri za azil (Krnjača, Bogovadja, Banja Koviljača, Tutin, Sjenica), prihvatni centri (Obrenovac, Preševo, Bujanovac, Dimitrovgrad, Pirot, Divljana (Bela Palanka), Bosilegrad), tranzitni centri (Šid, Adaševci, Principovac, Subotica, Sombor).
Procenjen obim prevoza na nedeljnom nivou je oko 4 vožnje, a izbor vozila bi bio definisan brojem korisnika usluge transporta u datom trenutku. Svi zainteresovani za učešće mogu da pošalju zvaničan zahtev za dostavu informacija na adresu malmahamid@crpc.rs do 24. februara 2017. Detaljne informacije biće dostavljene elektronskim putem, kao odgovor na poslati zahtev.      

SOP u zaštiti dece izbeglica i migranata

22.12.2016.

Trening pod nazivom "Standardne operativne procedure (SOP) zaštite dece izbeglica i migranata" održan je 22. decembra 2016. godine u organizaciji Centra za kriznu politiku i reagovanje i uz podršku UNHCR-a i UNICEF-a Srbije.  Izlaganja su predstavili Lidija Milanović iz Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Aleksandra Mrkela i Miroslav Budimir iz Gradskog centra za socijalni rad.